Rutiner - FLY

Rutiner skapar lugn och ro, du vet vad du ska göra och när du behöver göra det, ett steg i taget. Målet är att ha ett hem som är presentabelt, tillräckligt rent och i ordning, så att du trivs i ditt hem!